AMBERNET - film, reklama, promocja i produkcja TV
Strona główna
Opisy programow popularnonaukowych
Programy TV
Katalog filmow edukacyjnych - nauka polska
Filmy
Ambernet jako wydawnictwo
Wydawnictwo
Kontakt z firma Ambernet
Kontakt

www.Ambernet.pl > Wydawnictwo

Wiktor Niedzicki - popularyzator nauki,
autor kilkuset programów telewizyjnych,
kilkuset audycji radiowych, wielu artykułów
prasowych i książek, wykładowca akademicki -
ujawnia czytelnikowi niektóre sekrety wystąpień
publicznych i prezentowania osiągnięć nauki.
Krótko, zrozumiale i praktycznie.

"SEKRETY PREZENTACJI NAUKI"
to książka, którą można polecić wielu odbiorcom.
Rzecznikom prasowym instytutów i uczelni,
uczonym, którzy zostali zaproszeni do radia
lub telewizji, studentom, którzy mogą w mediach
prezentować osiągnięcia nauki oraz wszystkim,
którzy chcą i powinni promować wiedzę.

Książkę można zamówić w cenie 15zł + VAT
na stronie zamówień filmów.
Księgarnie lub instytucje kupujące więcej egzemplarzy
zachęcamy do kontaktu telefonicznego w celu uzgodnienia
atrakcyjnej ceny hurtowej.


Ambernet Sp. z o.o., ul. Dzika 19/23 lok. 67, 00-172 Warszawa, Polska; Tel./Fax: (+48 22) 839 21 59
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000083245; kapitał zakładowy 50000zł; NIP: 118-00-76-659
Strona główna Strona główna w nowym oknie Informacje o firmie Ambernet Informacje o PUA-V QUASAR
Edukacyjne
programy TV:
Laboratorium Barwy Nauki Cyrk Fizyków Śledztwo Nobel dla Polaka / Polski Nobel
Od kuchni Magazyn Pulsar Machina Czasu Medycyna 2000/2001 Cospar 2000
FILMY EDUKACYJNE I POPULARNONAUKOWE Wydawnictwo Kontakt