AMBERNET - film, reklama, promocja i produkcja TV
Strona główna
Opisy programow popularnonaukowych
Programy TV
Katalog filmow edukacyjnych - nauka polska
Filmy
Ambernet jako wydawnictwo
Wydawnictwo
Kontakt z firma Ambernet
Kontakt

www.Ambernet.pl > Programy TV > Twój Kosmos i Kongres COSPAR 2000

Cykl programów "Twój Kosmos" relacjonował 33. kongres "COSPAR 2000" międzynarodowej organizacji do spraw badań kosmicznych - krótko, dynamicznie i bardzo popularnie. Programy te miały zainteresować widza tematyką kosmiczną, pokazać ciekawsze osiągnięcia i promować polską naukę.

Ile można zarobić w Kosmosie? Jaki jest potencjalny przemysł kosmiczny? Dlaczego wielkie koncerny inwestują w technologie kosmiczne? Pokazaliśmy łączność i telewizję satelitarną, potencjalne możliwości polskiego przemysłu.

Co widać z Kosmosu? Opisaliśmy teledetekcję w służbie ochrony środowiska, ustalanie zasobów naturalnych Ziemi, kartografię satelitarna, nawigację z Kosmosu.

Podróże do innych planet - misja Rosetta, udział Polski w misji Wega, misja Cassini - lądowanie sond na Tytanie. Polskie przyrządy biorące udział w misjach do innych planet. Podbój Marsa - badania powierzchni i atmosfery.

Jaka jest Ziemia? Magnetosfera Ziemi, wahania biegunów i badania nieregularności ruchu obrotowego Ziemi.

Dinozaury... i my? Czy komety i planetoidy zagrażają Ziemi? Jak wygląda krater po uderzeniu meteorytu? Jakie mogą być skutki takiej kolizji? Czy możemy przewidzieć kataklizm?

Słońce inaczej - źródło życia i... zaburzeń na Ziemi. Czy plamy na Słońcu mają wpływ na naszej Ziemi? Jak polscy naukowcy badają aktywność słoneczną?

Jaki jest Kosmos? W programie m. in. rozmowa z prof. Aleksandrem Wolszczanem - odkrywcą pierwszego układu planetarnego poza układem słonecznym.

Biologia i medycyna kosmiczna - Międzynarodowa Stacja Kosmiczna i loty długotrwałe. Reportaż z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej i wywiad z gen. Mirosławem Hermaszeskim.


Ambernet Sp. z o.o., ul. Dzika 19/23 lok. 67, 00-172 Warszawa, Polska; Tel./Fax: (+48 22) 839 21 59
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000083245; kapitał zakładowy 50000zł; NIP: 118-00-76-659
Strona główna Strona główna w nowym oknie Informacje o firmie Ambernet Informacje o PUA-V QUASAR
Edukacyjne
programy TV:
Laboratorium Barwy Nauki Cyrk Fizyków Śledztwo Nobel dla Polaka / Polski Nobel
Od kuchni Magazyn Pulsar Machina Czasu Medycyna 2000/2001 Cospar 2000
FILMY EDUKACYJNE I POPULARNONAUKOWE Wydawnictwo Kontakt