AMBERNET - film, reklama, promocja i produkcja TV
Strona główna
Opisy programow popularnonaukowych
Programy TV
Katalog filmow edukacyjnych - nauka polska
Filmy
Ambernet jako wydawnictwo
Wydawnictwo
Kontakt z firma Ambernet
Kontakt

www.Ambernet.pl > Programy TV > Śledztwo

"Śledztwo" jest nowym typem programu popularnonaukowego. Jest to połączenie reportażu z tradycyjnym filmem edukacyjnym. Program zrodził się z fascynacji nauką i techniką. Od wiosny 2000 roku "Śledztwo" stanowi nową wersję znanego, przez wiele lat emitowanego "Laboratorium". Wiktor Niedzicki poszukuje w nim wyjaśnienia jak działa świat.

W niektórych odcinkach cyklu są to sprawy bardzo praktyczne takie jak list i urządzenia, które umożliwiają operowanie milionami przesyłek w ciagu jednego dnia. Innym razem program dotyczy początku Wszechświata lub kształtu naszej Ziemi. Są sprawy trudne takie jak problem płci i tożsamości płciowej, a czasem pozornie proste jak powstanie nowego, polskiego szybowca PW-6 lub nowego statku - samochodowca przewożącego naraz 6000 aut... Widzowie "Śledztwa" poznają w skrócie największe osiągnięcia nauki polskiej - biotechnologiczną produkcję insuliny, zastosowania promieniowania synchrotronowego oraz praktyczne wykorzystanie promieniowania jonizującego.

Na przykład "Śledztwo w sprawie... niczego" poświęcone było próżni. Czym jest próżnia i co dzięki niej możemy zyskać? Spawanie wiązką elektronów i badania zanieczyszczeń powietrza, pokrycia ochronne i specjalistyczne techniki pomiarowe, fullereny i wyłączniki prądu dla kopalń. Już z tego wyliczenia widać, że próżnia, wbrew pozorom nie jest niczym.

Programy "Śledztwo" mówią o tak ważnych sprawach jak życie we Wszechświecie i możliwość kosmicznej katastrofy, a także o praktycznych rozwiązaniach obiektów technicznych z jakich korzystamy na co dzień.


Ambernet Sp. z o.o., ul. Dzika 19/23 lok. 67, 00-172 Warszawa, Polska; Tel./Fax: (+48 22) 839 21 59
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000083245; kapitał zakładowy 50000zł; NIP: 118-00-76-659
Strona główna Strona główna w nowym oknie Informacje o firmie Ambernet Informacje o PUA-V QUASAR
Edukacyjne
programy TV:
Laboratorium Barwy Nauki Cyrk Fizyków Śledztwo Nobel dla Polaka / Polski Nobel
Od kuchni Magazyn Pulsar Machina Czasu Medycyna 2000/2001 Cospar 2000
FILMY EDUKACYJNE I POPULARNONAUKOWE Wydawnictwo Kontakt