AMBERNET - film, reklama, promocja i produkcja TV
Strona główna
Opisy programow popularnonaukowych
Programy TV
Katalog filmow edukacyjnych - nauka polska
Filmy
Ambernet jako wydawnictwo
Wydawnictwo
Kontakt z firma Ambernet
Kontakt

www.Ambernet.pl > Programy TV > Laboratorium

"Laboratorium" - to najstarszy program popularnonaukowy TVP S.A.

W ciągu blisko 15 lat jego emisji ukazało się około 400 wydań. Wiele programów zostało powtórzonych, nawet kilkukrotnie. W dużej części cykl ten był poświęcony badaniom polskich naukowców oraz tematom aktualnym. Bardzo często są to reportaże z instytutów i laboratoriów (także zagranicznych w których pracują polscy uczeni).

Zawartość: polska nauka i naukowcy w świecie, odległy kosmos i głębiny oceanów, reaktory atomowe i zautomatyzowane zakłady produkcyjne to miejsca, które odwiedzili widzowie "Laboratorium". Np.w 15 roku swego istnienia "Laboratorium" zapraszało na kolejne, niezwykłe wyprawy. Między innymi przewidywana była relacja z instalacji "LEAR" w CERN pod Genewą, gdzie wyprodukowano antyprotony, czyli elementy antymaterii oraz ośrodka JET w W.Brytanii, gdzie działa największy na świecie Tokamak w którym uczeni realizują syntezę termojądrową.

"Laboratorium" zamierzało pokazać także pomiary natężenia dźwięku i badania nad zmniejszaniem uciążliwości hałasu. Pod koniec 1999 roku emisja premierowych programów "Laboratorium" została zawieszona. W jego miejsce na wiosnę 2000 roku powstał cykl "Śledztwo w sprawie..."

"Laboratorium" wróciło na antenę w formie magazynu, a obecnie również widowiska. W 2005 roku obchodzone było 400 wydanie programu. Oficjalna strona wraz z aktualnymi wiadomościami znajduje się na stronach TVP

Archiwalne wydania "Laboratorium" można zobaczyć na stronach ITVP,
a najbliższe wydania programu można znaleźć w
Programie TVP


Ambernet Sp. z o.o., ul. Dzika 19/23 lok. 67, 00-172 Warszawa, Polska; Tel./Fax: (+48 22) 839 21 59
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000083245; kapitał zakładowy 50000zł; NIP: 118-00-76-659
Strona główna Strona główna w nowym oknie Informacje o firmie Ambernet Informacje o PUA-V QUASAR
Edukacyjne
programy TV:
Laboratorium Barwy Nauki Cyrk Fizyków Śledztwo Nobel dla Polaka / Polski Nobel
Od kuchni Magazyn Pulsar Machina Czasu Medycyna 2000/2001 Cospar 2000
FILMY EDUKACYJNE I POPULARNONAUKOWE Wydawnictwo Kontakt