AMBERNET - film, reklama, promocja i produkcja TV
Strona główna
Opisy programow popularnonaukowych
Programy TV
Katalog filmow edukacyjnych - nauka polska
Filmy
Ambernet jako wydawnictwo
Wydawnictwo
Kontakt z firma Ambernet
Kontakt

www.Ambernet.pl > Programy TV > Magazyn Pulsar

Magazyn "Pulsar" był rodzajem periodycznego wydawnictwa informującego o ciekawych badaniach promowanych i finansowanych przez Komitet Badań Naukowych. Tematyka felietonów nawiązywała do zakończonych prac naukowych. Dzięki takiemu przedsięwzięciu odbiorcy dowiedzieli się na co przeznaczane są pieniądze podatników i jakie są wyniki prac naukowych prowadzonych w Polsce.

Polska nie jest na ogół (także w kraju) widziana jako państwo nowoczesne, kraj twórców nauki czy techniki. I nic tu nie pomoże wspieranie się Kopernikiem czy Marią Curie. Jedną z prób zmiany takiego widzenia naszego kraju był Magazyn "Pulsar".

Mamy dziesiątki instytutów, pozornie podobnych, w których powstają przeróżne prace, odkrycia, wynalazki i patenty. Wiele z nich nie uzyskuje rozgłosu tylko dlatego, że narodziły się w Polsce, a więc na naukowej prowincji. Przede wszystkim jednak osiągnięcia te nie są promowane przez krajowe media. Skoro nie są znane w kraju, tym bardziej nie mogą liczyć na uznanie za granicą. Jednocześnie instytuty z braku środków i umiejętności nie reklamują się same. Często nawet nie opłaca się międzynarodowych patentów, co wykorzystuje konkurencja.
Magazyn "Pulsar" miał ambicję stać się promocyjnym oknem naszej nauki.


Ambernet Sp. z o.o., ul. Dzika 19/23 lok. 67, 00-172 Warszawa, Polska; Tel./Fax: (+48 22) 839 21 59
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000083245; kapitał zakładowy 50000zł; NIP: 118-00-76-659
Strona główna Strona główna w nowym oknie Informacje o firmie Ambernet Informacje o PUA-V QUASAR
Edukacyjne
programy TV:
Laboratorium Barwy Nauki Cyrk Fizyków Śledztwo Nobel dla Polaka / Polski Nobel
Od kuchni Magazyn Pulsar Machina Czasu Medycyna 2000/2001 Cospar 2000
FILMY EDUKACYJNE I POPULARNONAUKOWE Wydawnictwo Kontakt