AMBERNET - film, reklama, promocja i produkcja TV
Strona główna
Opisy programow popularnonaukowych
Programy TV
Katalog filmow edukacyjnych - nauka polska
Filmy
Ambernet jako wydawnictwo
Wydawnictwo
Kontakt z firma Ambernet
Kontakt

www.Ambernet.pl > Programy TV
Firma Ambernet brała udział w produkcji następujących programów telewizyjnych:
Program
"Laboratorium"
Seria
"Barwy nauki"
Widowisko
"Cyrk Fizyków"
"Magazyn Pulsar"
Seria programów
"Nobel dla Polaka"
oraz "Polski Nobel"
Seria
"Od kuchni"
Program popularnonaukowy
"Machina czasu"
Seria popularnonaukowa
"Śledztwo"
Serie programów
"Medycyna 2000"
i "Medycyna 2001"
Kongres
"COSPAR 2000"

Ambernet Sp. z o.o., ul. Dzika 19/23 lok. 67, 00-172 Warszawa, Polska; Tel./Fax: (+48 22) 839 21 59
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000083245; kapitał zakładowy 50000zł; NIP: 118-00-76-659
Strona główna Strona główna w nowym oknie Informacje o firmie Ambernet Informacje o PUA-V QUASAR
Edukacyjne
programy TV:
Laboratorium Barwy Nauki Cyrk Fizyków Śledztwo Nobel dla Polaka / Polski Nobel
Od kuchni Magazyn Pulsar Machina Czasu Medycyna 2000/2001 Cospar 2000
FILMY EDUKACYJNE I POPULARNONAUKOWE Wydawnictwo Kontakt