AMBERNET - film, reklama, promocja i produkcja TV
Strona główna
Opisy programow popularnonaukowych
Programy TV
Katalog filmow edukacyjnych - nauka polska
Filmy
Ambernet jako wydawnictwo
Wydawnictwo
Kontakt z firma Ambernet
Kontakt

www.Ambernet.pl > Programy TV > Barwy nauki

"Barwy nauki" to najciekawsze osiągnięcia polskich naukowców, fascynujące badania, niezwykłe laboratoria i współpraca międzynarodowa. Wyróżnikiem tych programów jest język zrozumiały dla każdego odbiorcy oraz zdjęcia realizowane w wielu krajach.

"Barwy nauki" to prezentacja różnorodnych dyscyplin uprawianych w polskich laboratoriach i instytutach, to pokazanie wielu kierunków badań. Autor - Wiktor Niedzicki, z wykształcenia fizyk, wiele uwagi poświęca fizyce, jako nauce umożliwiającej poznawanie świata. Poza tym w "Barwach nauki" można zobaczyć osiągnięcia nauk medycznych i biologicznych, a przede wszystkim badania służące praktyce.

"Barwy nauki" to cykl popularnonaukowych programów wykorzystujących zrealizowane przez autora filmy z serii "Komitet Badań Naukowych przedstawia" oraz z serii "Ministerstwo Nauki i Informatyzacji przedstawia". Jest to pierwsza, na tak wielką skalę podjęta próba promocji prac naszych uczonych.

"Barwy nauki" to około 30 programów telewizyjnych o czasie trwania ok. 26 minut każdy; istnieje także wersja skrócona, w której programy trwają ok. 13 minut. Każdy odcinek przedstawia inną dziedzinę wiedzy. Do minimum zredukowano w nich wypowiedzi uczonych, przez co programy są niezwykle dynamiczne. W wersji skróconej wypowiedzi zostały zupełnie wyeliminowane, nadając programom formę teledysku.


Ambernet Sp. z o.o., ul. Dzika 19/23 lok. 67, 00-172 Warszawa, Polska; Tel./Fax: (+48 22) 839 21 59
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000083245; kapitał zakładowy 50000zł; NIP: 118-00-76-659
Strona główna Strona główna w nowym oknie Informacje o firmie Ambernet Informacje o PUA-V QUASAR
Edukacyjne
programy TV:
Laboratorium Barwy Nauki Cyrk Fizyków Śledztwo Nobel dla Polaka / Polski Nobel
Od kuchni Magazyn Pulsar Machina Czasu Medycyna 2000/2001 Cospar 2000
FILMY EDUKACYJNE I POPULARNONAUKOWE Wydawnictwo Kontakt