AMBERNET - film, reklama, promocja i produkcja TV
Strona główna
Opisy programow popularnonaukowych
Programy TV
Katalog filmow edukacyjnych - nauka polska
Filmy
Ambernet jako wydawnictwo
Wydawnictwo
Kontakt z firma Ambernet
Kontakt

www.Ambernet.pl > Kontakt z firmą
Kontakt z firmą Ambernet

zapraszamy do współpracy

Prezes (President): RYSZARD BANACH
Wiceprezes (Vice-President): BOŻENNA NIEDZICKA

Autor filmów KBN/MNII: WIKTOR NIEDZICKI
Filmowa autoprezentacja! (3.5MB),
English presentation! (3.5MB)

Dział IT/WWW: ANNA NIEDZICKA

W celu skontaktowania się z wybraną osobą (poza prezesem) poprzez email utwórz email z pierwszej litery imienia, nazwiska, znaku "małpa" i tekstu "ambernet.pl", np. jkowalski@ambernet.pl

AMBERNET Sp. z o.o.
ul. Dzika 19/23 lok. 67, 00-172 Warszawa, Polska
Tel/Fax: (+48 22) 839 21 59

Ambernet Sp. z o.o., ul. Dzika 19/23 lok. 67, 00-172 Warszawa, Polska; Tel./Fax: (+48 22) 839 21 59
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000083245; kapitał zakładowy 50000zł; NIP: 118-00-76-659
Strona główna Strona główna w nowym oknie Informacje o firmie Ambernet Informacje o PUA-V QUASAR
Edukacyjne
programy TV:
Laboratorium Barwy Nauki Cyrk Fizyków Śledztwo Nobel dla Polaka / Polski Nobel
Od kuchni Magazyn Pulsar Machina Czasu Medycyna 2000/2001 Cospar 2000
FILMY EDUKACYJNE I POPULARNONAUKOWE Wydawnictwo Kontakt